topfoto-00.jpg
topfoto-02.jpg
topfoto-04.jpg
topfoto-05.jpg
topfoto-06.jpg

"Rigtig store anbefalinger til læringscentre. Alle skoler bør have denne bog stående. Folkebiblioteker kan med fordel også have den på hylden" .                                              

Denne meget flotte vurdering gav DBC (Danmarks Biblioteks Center) i deres lektørudtalelse i september 2020 og igen i august 2021 af den nye og endnu bedre 2-er fra juni 2021. DBC laver kun anbefalinger på de fagbøger, der udgives i Danmark, som de vurderer er relevante for skoler og folkebiblioteker.  

Jeg har selv været skolebibliotekar og indkøber af fagbøger til skolens lærere. Derfor ved jeg, at dette er en meget sjælden og flot anbefaling. 
Ingegerd Jenner Løth, forfatter til bogen 180 skridt. 

Se hele anmeldelsen fra sept. 2020 på dette link: Lektørudtalelse fra DBCpå 180 skridt.pdf 

Den nye og endnu flottere udtalelse fra august 2021 må først offentliggøres i februar 2022 i følge reglerne. 

Bestil 2. udgave af bogen og kursus i LEVEL UP her 


Om den nye og endnu bedre 2. udgave

Den er tilføjet 3 nye kapitler, der sætter didaktikken ind i en større ramme. De giver en dyb forståelse for, hvorfor Danmark har haft 30 år med mange dårlige læseresultater og hvorfor det er vigtigt at alle læseansvarlige i skolens organisation tager ansvar for - og hjælper lærerne med at dække de behov de har, for didaktisk at kunne ændre denne triste historie i den enkelte klasse til et højere og højt niveau. 

 Blandt andet har ingen i skolens store organisation tilsyneladende opdaget det unikke læseresultat, der står i sammenfatningen af PIRL 2011 side 6. Der står hele danske klasser læser på et niveau langt over de bedste lande i undersøgelsen, som man kan se her.  Det skyldes, at nok har man ønsket dygtige læsere i Danmark siden 00-erne, men ingen har defineret, hvad et godt læseresultat er i praksis.. Og når man ikke ved det, kan man ikke gøre det til undervisningens didaktiske mål, og derfor får man ikke søsat tiltag og sat ind på at nå det mål gennem undervisningen og det er årsagen til, at målet ikke nås. Sådan fungerer didaktik, som er læren om, hvordan man når bestemte mål gennem undervisningen som at hele klasssen udvikler et højt læseniveau= hele klassen bliver dygtige læsere. 

Som den tyske didaktiske, ansete professor Wolfgang Klafki skrev: Først definere, hvad er det didaktiske mål?  og der efter finder man ud af, hvordan når man det didaktiske mål gennem undervisningen? 


Nedenfor ses bagsiden af bogen. 

Tilbage til forside, hvor du kan se billede af den didaktiske, vigtige plakat, der følger med bogen, som både viser grafen for den store, indre læselyst og det hyppigt højere niveau hele vejen fra 1.-9. klasse, og som løbende anvendes i undervisningen til at motivere den enkelte til hyppig LEVEL UP i klassen, indtil LEVEL 180, der svarer til en dygtig læser på 9. årgang. 

                                                                                                                      

Forside 2