topfoto-00.jpg
topfoto-02.jpg
topfoto-04.jpg
topfoto-05.jpg
topfoto-06.jpg

Velkommen til Videncenteret for Læselyst og Læseudvikling, GameLæsning Danmark

 

Nyhed: Kære skoleledelse. Tilmeld alle jeres dansklærere, skolebibliotekarer og læsevejledere forandringsprocessen og skoleudviklingen: Fra mange og store læseproblemer og manglende læselyst til forebyggelse af læseproblemer, stor indre læselyst og glade, dygtige læsere i klasserne på alle årgange, og spar dyr specialundervisning samt ændre social arv senest 15.9.19.
Pris pr. person kun 200 kr. inkl. Grundbogen om Den store, indre læselyst, som forebygger læseproblemer og giver glade, dygtige læsere på alle klassetrin, som kun udkommer i forbindelse med dette projekt. 

11.september 2019 var der høring på Christiansborg. Den handlede om, hvordan man motiverer børn og unge til læselyst. Undersøgelser viser nemlig, at børn læser mindre i dag og kun 20 procent af de danske skoleelever kan rigtig godt lide at læse – samt de læser dårligere end i 2011. 
PISA 2015 viste også, at kun 6 % går ud af skolen med så højt et læseniveau, at de kommer i kategorien dygtige læsere og hele 15 % med et så lavt læseniveau, at de af nogle anses som funktionelle analfabeter og den udvikling har været status quo siden år 2000. Men det er ikke så mærkeligt, for der har i årevis manglet viden om, hvordan man motiverer eleverne i hele klassen på alle klassetrin til den store, indre læselyst, som får hver især til selv at ville læse en del frivilligt i fritiden og gør dem til dygtige læsere. Og det er problematisk, for der er en meget tæt sammenhæng mellem denne store, indre læselyst og det at blive en dygtig læser, som jeg vil komme ind på i denne grundbog. 


Vil jeres skole være med?  

Kender I det? Skolen og dens lærere arbejder hårdt for at gøre eleverne i klasserne på alle klassetrin til glade, dygtige læsere.  Alligevel får mange læseproblemer, mister læselysten og de får et øget behov for specialundervisning, jo ældre de bliver og sådan har det været i årevis. Det betyder, at mange bliver og forbliver ikke glade, dygtige læsere til og med 9. klasse, som de fleste faktisk kan blive, og det koster en større del af skolens budget og grundskolen milliarder om året til specialundervisning. 

Det skyldes, at læseniveauet på undervisningens fagbøger stiger løbende, årgang efter årgang, men skolerne mangler stadig en didaktik til hyppigt at løfte den enkeltes læseniveau. Det medfører et gab mellem elevernes læseniveau og læseniveauet på undervisningens fagbøger og det er denne oversete situation fra elevernes hverdag, som giver læseproblemer!

Og gabet stiger, jo ældre eleverne bliver. De får større læseproblemer, øget behov for specialundervisning, og det koster skolen milliarder om året. Det medfører, at eleverne mister læselysten og de oplever sig som dårlige læsere. Det er langt fra sjovt, og går ud over lysten til skole og læring, trivsel, selvtilliden og meget mere.
Derfor tilbyder det nye Videncenter, Læselyst og Læseudvikling, den vigtige, forskningsbaserede viden med afsæt i 3 anerkendte, internationale forskere, som tilsammen giver en dyb forståelse af, hvordan man motiverer den enkelte elev på alle klassetrin til hyppigt at nå et højere niveau og hvorfor, blandt andet læseforsker Marie Clays forskning. Det kan igangsætte, at lærerne bevidst og hyppigt kan løfte den enkelte op til et højere læseniveau på alle klassetrin og dermed forebygge, at der bliver et gab mellem elevernes læseniveau og læseniveaut på årgangens fagbøger.   Det betyder, at eleverne kan blive dygtige, glade læsere med stor læselyst, ikke får læseproblemer
 og skolen kan dermed spare mange penge til specialundervisning. Der er altså meget at vinde ved at deltage i dette billige projekt. Inklusivt i prisen er endda den kommende, unikke bog ”Den store, indre læselyst, der giver glade, dygtige læsere”, som er afsæt for indholdet i projektet og som kun udkommer i denne forbindelse.

Kursets vigtige indhold hedder Lær didaktikken, som løfter eleverne op til glade, dygtige læsere, og  det er tilrettelagt overskueligt, flexibelt, ikke tidskrævende og online og koster kun 200 kr. pr. deltager ex. moms og fragt af bogen Den store, indre læselyst, der giver glade, dygtige læsere. 

Målgruppe på kurset 
Det er en samlet indsats for alle skolens dansklærere, læsevejledere og skolebibliotekarer på en gang og gerne med mindst en fra skoleledelsen. For kun gennem en personlig læringsproces kan alle skolens relevante lærere få en dyb, bevidst forståelse for, hvordan man hyppigt løfter den enkelte elev i egen klasse op til et højere læseniveau og hvad som hindrer eleverne i at blive glade, kompetente læsere og det er vigtigt, hvis den enkelte elev på alle klassetrin skal blive det. 


Kan kurset betale sig økonomisk? 
I øjeblikket bruger skolen mange penge på specialundervisning, som tager sig af elever som har fået symptomer på store læseproblemer. Skolen bruger altså en stor del af sit budget på at symptombehandle en mindre del af sine elever. I stedet kan skolen vælge at komme igang med at forebygge at eleverne får symptomer på læseproblemer ved at tilbyde en undervisning, som lukker gabet mellem elevernes læseniveau og læseniveauet på undervisningens fagbøger og dermed spare mange penge til specialundervisning og samtidig gøre en stor forskel for de fleste elever på skolen til næsten ingen penge. Det vil kun koste en gennemsnitlig dansk skole omkring 6000 kr. at deltage på dette kursus, som kan igangsætte forebyggelsen og store besparelser til specialundervisning. Om det kan betale sig? Ja, helt afgjort, for ikke at tale om de mange gevinster, der vil være for både eleverne, lærerne, skolen og samfundet. 


Praktisk
Kurset kan tages i individuelt tempo, lige når det passer, fra lærernes dag den 5.10.19 og helt frem til 5.10.2021. I kan således skræddersy det lige til skolens og lærernes tidsplan. 


Tilmelding
En tilmelding udgør i antal alle dansklærere, skolebibliotekarer og læsevejledere på en skole og gerne mindst en fra ledelsen. 
Tilmelding sker hurtigst og lettest på dette link og kurset 
Lær didaktikken, som løfter eleverne op til glade, dygtige læsere hedder del 2 i formularen: http://eepurl.com/c2bTZL.

Ellers klik her og læs mere, også om kurset til de ansvarlige for skolens undervisning, som på tilmeldingsformularen hedder del 1. 

I kan også ringe på 22339180 eller sende en mail til info@gamelaesning.dk, hvis I har spørgsmål, eller vil tilmeldes pr. telefon eller email.

OBS: Deadline for tilmelding er 15.9.2019, så skynd jer!

 

 

Den eneste kilde til viden kommer af erfaring. 
Einstein. 

Jeg har erfaring i, hvordan man igangsætter og underviser hele klasser i at nå det høje læseniveau på 4. årgang, som stod i sammenfatningen af PIRL 2011”Klasser i Danmark varierer så meget fra hinanden, at hele klasser læser på et niveau langt over de bedste lande i undersøgelsen, mens andre danske klasser læser på niveau med nogle af de svageste lande i undersøgelsen”.  
- Dette høje læseniveau i hele klassen betyder, at dens elever er blevet dygtige læsere! Og det kommer logisk nok af, at lærernes undervisning hyppigt og systematisk løfter den enkelte op til et højere og højere læseniveau. På den måde kan næsten alle på hvert et klassetrin nå et højt læseniveau og blive en glad, dygtig læser og samtidig forebygges læseproblemer, både ifølge forskning, gaming og mine erfaringer. 
 Jeg har kaldt didaktikken, som hyppigt kan løfte elevernes læseniveau, for gamelæsning. Det skyldes, at det føles som glad gaming, når man ofte kan stige i niveau, som i gaming kaldes level up. Dette motiverer til stor, indre læselyst, fordi  det opleves sjovt og meget meningsfuldt. 

-Et tegn på denne ovennævnte, årelange, triste læseudvikling i Danmark er den internationale læseundersøgelse PISA 2015. Den konkluderer, at de 15-årige elevers læseniveau har været uændret i de sidste 15 år, kun 6  % udvikler et højt læseniveau og hele 15 % forbliver på så lavt et læseniveau, at de af nogle anses som funktionelle analfabeter.  Det betyder, at lærerne har brug for at kunne løfte den enkeltes læseniveau på de forskellige klassetrin, hvis de skal op på et højt læseniveau, men et sådant tiltag findes ikke. 

Projektet bygger selvfølgelig på stor, international, anerkendt forskning, som er fremkommet gennem erfaringer og handler om hyppigt at udvikle et højere niveau/gå et level up. Læs om forskningen bag tiltagene her

L
æs, hvorfor elever oplever stor, indre læselyst, når de hyppigt kan rykke op i læseniveau og sådan vil det altid være blandt andet ifølge den internationale, meget anekendte flowteori og når skolen og dens lærere kan tilrettelægge - at motivere til snart at løfte den enkeltes læseniveau.