topfoto-00.jpg
topfoto-02.jpg
topfoto-04.jpg
topfoto-05.jpg
topfoto-06.jpg

Velkommen til Videncenteret  

et højt læseniveau i klasserne på alle

årgange, GameLæsningDanmark 

Hjælper kommuner og grundskolen med tiltag på 4 niveauer, som skal til, for at hver dansklærer på alle årgange kan motivere egen klasse til det høje niveau, der både gør eleverne til dygtige læsere, som 96 pct. kan blive og forebygger læseproblemer. Denne systematik medfører et højt læseniveau i klasserne på alle årgange og det ændrer 30 år med mange dårlige læseresultater i Danmark til flotte læseresultater. Det første dårlige læseresultat var den internationale læseundersøgelse IEA fra 1991.
Læs her om alle de økonomiske og menneskelige fordele det  også giver, når klasserne opnår det høje niveau (link er på vej) 

Hvordan? Tilbyder 4 tiltag der hjælper hver dansklærer til nøje at kunne følge LEVEL UP metoden i egen klasse i den daglige undervisning, så den enkelte elev hurtigt stiger til et højere niveau, som i gaming hedder LEVEL UP, for det fører til et højt niveau i hele klassen. Det er den metode, som førte til Danmarkshistoriens flotteste læseresultat, som også er det bedste resultat man kan opnå i en klasse, fordi det er hele klassen og ikke kun en mindre del der opnår et højt niveau. Resultatet er endda bedre end Finland og Singapores, som er vores rollemodeller i læsning, men næsten ingen kender det, selv om det står sort på hvidt på nettet i sammenfatningen af læseundersøgelsen PIRL 2011 side 6. Det er fordi vi i Danmark har ønsket gode læseresultater, men ikke interesseret os for, hvad et godt læseresultat er i praksis, og hvordan man opnår det og det er årsagen til de dårlige læseresultater!
Se det unikke læseresultatet og læs om baggrunden for Level Up metoden i dette debatoplæg fra Politikken den 22.12.2020. 

 De 4 tiltag har 4 niveauer

Det 1. år anbefales det at investere i alle 4 LEVEL UP-tiltag, fordi det giver de bedste forudsætninger for, at hver dansklærer kan motivere den enkelte i egen klasse til hyppig LEVEL UP.
Det 2. år og årene efter kan tiltag 4 være nok, hvis klassens dansklærer er god til hyppig LEVEL UP.

Niveau 1= tiltag 1= Formidling af metoden i bogen via læsning.
Niveau 2= tiltag 2= Forstå metoden via grundkursus i metoden.
Niveau 3= tiltag 3= Lære håndværket via kurset, at kunne motivere til et højere niveau.
Niveau 4= tiltag 4= Praktisk, didaktisk hjælp, der bidrager til at hver elev kan gå hyppig LEVEL UP.


Tiltag 1. Læs og bestil grundbogen her, der formidler LEVEL UP metoden
180 skridt, der fører til dygtige læsere
- giver faglig inklusion, indre læselyst, trivsel og mønsterbrydere.
Denne grundbog om LEVEL UP metoden er et MUST til hver dansklærer og skolens ressourcepersoner i læsning. Den både formidler metoden, er en opslagsbog til brug i den daglige undervisning i egen klasse, der medfølger en vigtig, didaktisk plakat til ophæng i klassen (ses nederst på siden),  og desuden 3 kopiark, der hjælper dansklæreren med at forebygge læseproblemer.
Klik her og læs uddrag af bogen

DBC (Dansk Biblioteks Center) gav bogen en meget flot anmeldelse, der sluttede sådan: 
"Rigtig store anbefalinger til læringscentre. Alle skoler bør have denne bog stående. Folkebiblioteker kan med fordel også have den på hylden".

Ved at bestille mindst 15 eksemplarer, får skolen eller kommunen automatisk mulighed for at få bonusfordele - se linket til bestilling af bogen øverst. 

 
Tiltag 2. Grundskursus online i at forstå LEVEL UP metoden ud fra Grundbogen 180 skridt, som er optimal, for at kunne motivere til den hyppige LEVEL UP. 

Tiltag 3. . Oplæring i håndværket online - at kunne motivere den enkelte til den hyppige LEVEL UP, der fører til et højt niveau, ud fra Grundbogen 180 skridt.

Begge kurser varer 1 x 4 timer og her kan alle relevante lærere på skolen deltage på samme tid.
Pris: 17.000 kr. i alt for de 4 timer. 
Skriv eller ring på 22339180 for at aftale tidspunkt. 

 

Tiltag 4. LEVEL UP læsespillet. 
Forventes færdig til brug i begyndelsen af 2022
Forudbestil spillet senest 1.6.2021 og opnå 50 pct. i rabat på 1. års abonnement til hele skolen eller kommunen på dette link (kommer snart) eller ring på 22339180.
Spillet er et online spil, der er bygget op som gaming. Det hjælper med at løse to vigtige udfordringer for dansklæreren i enhver klasse. Nemlig at den enkelte elev selv let kan finde titler på bøger, der kan udvikle elevens læsning til et højere niveau og at hver enkelt elev hyppigt kan få at vide, hvad der skal læres i nær fremtid, for at udvikle det høje niveau. Det vil sige, at Level Up spillet kan erstatte en stor del af den ugentlige, individuelle undervisning med hver elev på omkring 10 minutter, som ellers er nødvendig, for at eleverne kan udvikle det høje niveau. Spillet bidrager således til at sikre, at lærerne har tid til at motivere den enkelte i klassen til et hyppigt højere niveau. Spillet spilles i mindre grupper.


Når spillet er klar, vil skolerne blive tilbudt bestilling af abonnement, og de vil automatisk få 50 pct. rabat, hvis de har bestilt mindst 15 eksemplarer af metodebogen 180 skridt senest 1.3.2021.

 

Vil du opdateres med tiltag og viden om, hvordan din skole og biblioteket kan sætte fokus på at gøre den enkelte elev på alle årgange til en bedre og bedre læser, som også resulterer i de andre omtalte kerneværdier? Så klik her og tilmeld dig facebook-gruppen "Mindsettet -en bedre læser af skolens undervisning" 

 
Med venlig hilsen
Ingegerd Jenner Løth