topfoto-00.jpg
topfoto-02.jpg
topfoto-04.jpg
topfoto-05.jpg
topfoto-06.jpg

Kontakt

Videncenteret den store, indre læselyst, der giver dygtige læsere i klassserne på alle årgangeGameLæsning Danmark

v. Ingegerd Jenner Løth, fhv. lærer og skolebibliotekar i folkeskolen med erfaring i level up læsning, og i dag cand. Pæd. i it didaktik med speciale i dygtige læsere og forebyggelse af læseproblemer gennem level up læsning.
Nu forfatter til bogen
180 skridt der fører til stor læselyst og dygtige læsere.
- Og giver faglig inklusion, indre læselyst, trivsel og mønsterbrydere. 


Telefon 22339180
info@gamelaesning.dk
DOKK 21, 
Filmbyen 23, 2. sal., t.v.
8000 Århus C
CVR 21300608