topfoto-00.jpg
topfoto-02.jpg
topfoto-04.jpg
topfoto-05.jpg
topfoto-06.jpg

Didaktisk forskning og ikke blot forskning

LEVEL -UP-læseundervisningen står udelukkende på skuldrene af forskningsbaseret, international, anerkendt, didaktisk forskning, der til sammen præcis fortæller, hvordan den enkelte i alle aldre når det didaktiske mål - et hyppigt højere niveau gennem undervisningen, - som læseforsker Marie Clay, Vygotsky, gaming og flowteorien. Vygotsky alene er ikke nok! 
 Dette er ifølge forskningen den eneste vej til at alle de forskelllige elever i grundskolen kan udvikle et hyppigt højere niveau, gå level up, som netop forebygger læseproblemer, fordi det lukker gabet og giver stor mening med at læse, fordi man snart kan gå LEVEL UP.
Samtidig opnås det høje niveau 5 og 6, der karakteriserer dygtige læsere. 

Bestil bog og kursus i LEVEL UP her 

Læs om best praksis her

Udvikling af et højere niveau er en personlig udviklende  læringsproces, som alle elever ifølge forskning kan nå gennem tilpas udfordrende assimilav (tilføjet) læring. Hvis de forskellige elever i klasserne skal udvikle det høje niveau 5 og 6 i læseniveau, som svarer til dygtige læsere, fordrer det derfor en bestemt, didaktisk systematisk, assimilativ (tilføjet) læseudviklingsproces ifølge den internationale forskning, der fører til at den enkelte mestrer et hyppigt højere niveau. Det er præcis den bestemte, didaktiske, forskningsbaserede læsepgrogression, som LEVEL UP læseundervisningen sikrer. Niveau efter niveau. Indtil de når det højeste niveau, level 180, der svarer til dygtige læsere på 9. årgang, som 96 pct. kan nå på denne måde. 

Sikrer man ikke denne systematiske didaktik, kan de forskellige elever i hele klassen på alle årgange ikke udvikle et hyppigt højere niveau og dermed et højt - også ifølge samme forskning, uanset hvor mange timer de går i skole, får motion eller andet. Derfor er det denne bestemte, didaktiske, forskningsbaserede læringsproces man skal sætte fokus på - hvis de hele klasser på alle årgange skal blive bedre læsere eller opnå det samme høje niveau, som i sammenfatningen af PIRL 2011 side 6. 

Bogen180 skridt om LEVEL UP-læseundervisningen, besvarer derfor følgende didaktiske spørgsmål ud fra den internationale forskning, der har afsæt i, hvordan man på kort tid udvikler et højere niveau: 
Hvad er elevens didaktiske læsemål, for at eleven på kort tid både kan og vil udvikle et højere niveau, som er vejen til det høje niveau 5 og 6 på alle årgange?
Hvordan tilrettelægger og organiserer man LEVEL UP-læseundervisningen, så eleven i løbet af kort tid kan og vil udvikle et højere niveau hele vejen, indtil mestring af det høje niveau, der svarer til niveau 5 og 6 på 9. årgang? 

 LEVEL UP-læseundervisningen bygger derfor både på den tyske professor Wolfgang Klafkis ansete, klassiske didaktiske spørgsmål: Hvad er elevens didaktiske mål der skal læres gennem undervisningen? Hvorfor og hvordan tilrettelægger man undervisningen, så eleven lærer sit  didaktiske mål gennem undervisningen? Og den besvarer de didaktiske spørgsmål ud fra den allerede eksisterende, anerkendte, internationale forskning, der til sammen giver en præcis vejledning i, hvordan og hvorfor man motiverer den enkelte til et hyppigt højere niveau, som læseforsker Marie Clay, Vygotsky, flowteorien og gaming. Vygotsky alene er desværre ikke nok. Derfor er LEVEL UP-læseundervisningen forskningsbaseret didaktik, der har den bestemte retning der skal til, for at hver især i hele klassen kan udvikle et hyppigt højere niveau på alle klassetrin som er vejen til det høje niveau 5 og 6. 


Pointen er altså, at forskning i sig selv er ikke nok. Der skal den bestemte, fremadrettede, didaktiske retning på, som didaktiske, internationale forskere gennem årene - uafhængig af hinanden - er kommet frem til, hvis hver især skal udvikle den høje progression, gå hyppig level up, som de har potentiale til. Dette uddybes i bogen 180 skridt, hvor det også er anskueliggjort i et skema. 

Tilbage til forsiden her