topfoto-00.jpg
topfoto-02.jpg
topfoto-04.jpg
topfoto-05.jpg
topfoto-06.jpg

Del 2 af indledningen til

Grundbogen om den store, indre læselyst 

 Billedet viser den unges stejlt stigende læseudvikling, når man motiverer til den store, indre læselyst
(Fra bogens bagside. Billedet kan forudbestilles som plakat her sammen med bogen): 

Om forfatteren, motivet og det gigantiske perspektiv

Mit navn er Ingegerd Jenner Løth. 

 • Jeg er uddannet folkeskolelærer med linjefag i dansk fra Aarhus Fællesseminarium i 1994.
 • Jeg har arbejdet med læselyst og læseudvikling siden 1997. Først på New Zealand i skoleåret 1997-98, siden som dansklærer og skolebibliotekar i folkeskolen, i læseprojekter og på mit studie til cand. pæd.  som IT didaktisk designer
 • Jeg har erfaring i, hvordan man gør hele klasser til dygtige læsere, som i sammenfatningen af PIRL 2011 side 6 medførte følgende:

  Klasser i Danmark varierer så meget fra hinanden, at hele klasser læser på et niveau langt over de bedste lande i undersøgelsen, mens andre danske klasser læser på niveau med nogle af de svageste lande i undersøgelsen.

Min viden har jeg hentet på New Zealand og implementeret i flere skoler i Danmark i indskolingen.


Det stærkt indre motiverende læsemotiv
Det særlige er, at det som motiverer hver især til den store, indre læselyst er, at læsemotivet er generelt og vil til hver en tid motivere den enkelte uanset alder. Det drejer sig nemlig om:

Oplevelsen af at læse i sin zone for nærmeste udvikling, for i ”morgen” at have udviklet et højere aktuelt niveau;

én teori, som russeren og psykologen Leo Vygotsky er far til. Derfor er dette læsemotiv afsæt for denne bog!

Jeg har min viden fra kvalitative og kvantitative interviews med eleverne fra 4 hele klasser, som havde opnået et højt læseniveau. De fortalte mig om deres store, indre læselyst med forskellige udtryk som disse, der er fra et gruppeinterview. Udtrykkene repræsenterer samtidig eleverne i de 4 hele klasser: 

A: Det gav mig lyst til at læse, at jeg i indskolingen kunne opnå fremgang. 

B: Jeg ville højere op i level. 

A: Ja, for det der drev os til at læse var, at vi ventede på at læreren sagde ”du skal rykke et level op”. 

B. Yes, for det har man bare ønsket hele ugen. 

 

Det passer også med den anvendte undervisning i klasserne, hvor de  hver især ofte eller konstant kunne opleve - at læse i deres zone for nærmeste udvikling, for i "morgen" at have udviklet et højere aktuelt niveau. Og netop det vil resultere i et hyppigt højere læseniveau for den enkelte og er logisk nok vejen til at alle kan udvikle et højt læseniveau!  

Elevernes udtryk satte samtidig ord på det læsemotiv, som jeg gennem mange år havde observereret motiverede dem til stor, indre læselyst i klasserne i indskolingen. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at de taler sandt. 

Det er også det motiv, som i det internationale og meget anerkendte program Reading Recovery, motiverer 80 % af eleverne med det laveste læseniveau i 1. klasse til at udvikle et læseniveau, som er mindst lige så højt som deres klassekammeraters på kun 12-20 uger.

Reading Recovery er:

 • Individuel læseundervisning til de 20 % af eleverne i 1. klasse, som har det laveste læseniveau.
 • Det er udråbt af international læseforskning til at være verdens mest effektive læseundervisning.
 • Den gør samtidig de unge meget glade, man ved bare ikke hvorfor (Pressley, 2014). Jeg uddyber hvorfor i Grundbogen om Den store, indre læselyst, som kan forudbestilles her
 • Eleverne læser udelukkende i deres zone for nærmeste udvikling.

Motivet motiverer altså 16 % ud af de 20 % med det laveste læseniveau i 1. klasse til at nå et læseniveau, som er mindst lige så højt som klassekammeraternes på meget kort tid. 

Der er således kun 4 %, som motivet ikke kan motivere til så stor læseudvikling på 12-20 uger. 

Det betyder, at motivet kan motivere 96 % af eleverne på alle årgange til dygtige og glade læsere!

 

Motivet motiverer mere end 2.5 billion til at game 

 • Det er præcis det motiv, som motiverer gamere til at spille ifølge den internationale, anerkendte undersøgelse ”Glued to Games[1]”!
 • i dag er der mere end 2.5 billion gamere på verdensplan viser tal fra blandt andet spilindustrien[2]


Altså næsten en tredjedel af jordens befolkning vælger at game i timevis i fritiden for at få oplevelsen at være i sin zone for nærmeste udvikling. Det viser, at dette motiv er stærkt indre motiverende og at der er et svimlende, gigantisk perspektiv i at tilrettelægge og organisere skolens læsning og biblioteket ud fra det motiv, da det til hver en tid kan motivere til den store, indre læselyst!
Elevernes udtryk viser også, at de oplever læsningen som gaming, da de bruger ordet "level". 


Ingen fokus på at blive en dygtig læser
I 2012 begyndte jeg at læse til cand. Pæd. for at lære at italesætte og videreudvikle min tavse viden fra praksis om elevers læselyst og læseudvikling ud fra forskningsbaseret teori. Det havde nemlig i årevis været tydeligt for mig, at de officielle og mange forskellige forskningsbaserede tiltag ikke kunne gøre elevernes til dygtige læsere: 

Tiltagene virker ganske enkelt ikke, da de ikke har målrettet fokus på kerneværdien - at gøre eleverne til dygtige læsere - og det er det fokus, som er nødvendigt, hvis eleverne skal blive dygtige læsere! 

Ingen ved, hvad en dygtig læser er
Det er samtidig umuligt at sætte ind på at nå det mål for skolerne, når begrebet ”en dygtig læser” endnu ikke er tydelig defineret. Til trods for at politikernes mål med grundskolen siden 00-erne har været, at eleverne på 9. årgang skal forlade skolen som dygtige læsere, og dansklærere i årevis har ønsket at løfte eleverne op til at blive det.


Min passion for læseudvikling begyndte, da jeg erfarede, at både jeg og mange andre lærere ikke kunne løfte elevernes læseniveau og gøre den faglige forskel, som vi så gerne ville, og jeg fik den triste erfaring, at nogle af mine elever oplevede sig som dårlige læsere på grund af min undervisning, og det gjorde dem kede af det. Det chokerede mig også, at det nu var resultatet af min undervisning, selv om jeg gjorde mit absolut bedste, og jeg ikke kunne få hjælp til at ændre situationen nogen steder.


Min far stod i skammekrogen i 5 år
Jeg er også inspireret af min fars historie. Han havde nemlig stået i skammekrogen i de første 5 år af sit skoleliv, fordi han blev en dårlig læser af skolens undervisning. Min farfar fandt heldigvis en person, som privat lærte ham at blive en god læser, og han endte med både at blive student, tandlæge og at kunne læse 6 forskellige sprog.

Min far repræsenterer således de mange elever, som udvikler sig til meget dårlige læsere af skolens undervisning, men som har potentiale til at udvikle sig til meget gode læsere. Jeg har derfor også erfaring med, hvor meget det påvirker og kan påvirke et menneskes trivsel negativt når man bliver udsat for oplevelsen af ikke at føle sig som en god læser år efter år, især når det hænger sammen med skolens undervisning.

Jeg har altså erfaret, at det kan have fatale konsekvenser gennem hele livet for både personen selv og for personens nuværende og kommende familie, for ikke at tale om personens fremtidige muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkeder.

Vital for eleverne at blive dygtige læsere
Derfor er det af vital betydning for eleverne både her og nu, for deres trivsel, troen på sig selv, selvopfattelse, lyst til læsning og læring, livsmod og for deres fremtid, at skolerne og bibliotekerne hurtigst muligt kommer i gang med at tilrettelægge og organisere sig sådan at eleverne kan blive glade, dygtige læsere på alle klassetrin, hvilket næsten alle kan blive.

Samtidig forebygges læseproblemer og magtesløsheden over ikke selv at kunne forbedre sig, hvilket de så gerne vil, samt oplevelsen af at føle sig som dårlige læsere. Jeg håber af hele mit hjerte, at skolerne, bibliotekerne, politikerne og samfundet vil være med til at forandre dele af undervisningen og læsekulturen for grundskolens mere end 700.000 elevers skyld. Det vil samtidig være til stor glæde for familierne, lærerne, skolerne og samfundet.

Billedet til højre er fra bogens bagside. Den viser barnet eller den unges stejlt stigende læseudvikling, når man motiverer til den store, indre læselyst. 

Forudbestil Grundbogen om Den store, indre læselyst her senest 15.10.19 og spar 30%. 

Her kan du læse kapitel 1 om Einstein

Tilbage til forsiden

[1]     Rigby, Scott and Ryan, Richard: Glued to games 2011.

[2] https://techjury.net/stats-about/video-game-demographics/ , https://www.wepc.com/news/video-game-statistics/
https://gaimin.io/how-many-gamers-are-there/