topfoto-00.jpg
topfoto-02.jpg
topfoto-04.jpg
topfoto-05.jpg
topfoto-06.jpg

 

Del 1 af indledningen til: 

Grundbogen om Den store, indre læselyst 


Opråb til alle dansklærere, bibliotekarer, læsevejledere, forældre, konsulenter, politikere samt skole og biblioteksledelser, som gerne vil gøre en stor forskel for børn og unges læselyst og muligheder for at blive dygtige læsere!


Jeg er desværre nødt til at sige det:

Undervisningsministeriets tiltag i læsning, grundskolens undervisning og bibliotekets læsekultur kommer ubevidst til at hindre – år efter år – at børn og unge oplever den store, indre læselyst, som giver størst glæde og dygtige læsere. Hvilket ellers næsten alle kan blive. Dette til trods for at der arbejdes hårdt for det modsatte. 

Det skyldes, at hverken tiltagene, undervisningen eller bibliotekerne er udviklet, tilrettelagt og organiseret i forhold til det læsemotiv, som til hver en tid vil motivere den enkelte til den store, indre læselyst, og det er den, som giver dygtige læsere.

Derfor mister den største del lysten til at læse, bliver ikke kompetente læsere; utallige får læseproblemer, og de øges, jo ældre eleverne bliver, og det koster grundskolen milliarder om året til specialundervisning. Dette dokumenteres af læseundersøgelser og Danmarks Statistik.

PIRL 2016 viser at:

 • Børn i 4. klasse læser mindre i dag 
 • Kun 20% kan rigtig godt lide at læse
 • Og de læser dårligere end i 2011

 
PISA 2015 viser at:

 • Kun 6% af de 15-årige går ud af skolen som dygtige læsere
 • Og hele 15% som meget dårlige læsere
 • Udviklingen er uændret siden år 2000. 


Danmarks Statistik slår fast, at behovet for specialundervisning øges, jo ældre eleverne bliver.

Det får samtidig konsekvensen, at de fleste danske børn og unge foretrækker at bruge fritiden på andre aktiviteter end læsning, som for eksempel gaming i timevis, fordi det giver stor glæde og er stærkt, indre motiverende. 

Dette er problematisk, da eleverne gerne vil være dygtige læsere. Læsning er en vigtig kilde til viden, både i skole og fritid, på videre uddannelser, arbejdsmarkedet, og som borger i et demokratisk videnssamfund, og man bliver en god læser ved at læse[1] 

Altså er det af stor betydning at de officielle tiltag, skolens undervisning og bibliotekets organisering til og med 9. klasse motiverer den enkelte til at udvikle denne læselyst.

Det vil desuden være til stor gavn for den enkeltes trivsel, selvtillid, lyst til skole og uddannelse, både som barn, ung og senere som voksen.


Mangel på viden om læselyst i årevis

Der har i årevis manglet viden om, hvordan man motiverer hver især på alle klassetrin til den indre læselyst. 

Det er årsagen til, at grundskolens undervisning og bibliotekets læsekultur er forblevet uændret, og at de officielle tiltag, skolerne, lærerne og bibliotekerne ikke har ændret på situationen, uanset hvor mange timer, der er blevet arbejdet med det, og hvor mange tiltag, der er blevet taget.

Derfor vil jeg i denne bog give en forståelse af, hvorfor denne negative læseudvikling sker, og hvordan man kan ændre undervisningen og biblioteket, sådan at alle elever på alle årgange motiveres til den store, indre læselyst, der resulterer i glade, kompetente læsere.

Som et vigtigt, ekstra plus medfører denne forandring samtidig forebyggelse af læseproblemer og ændring af den negative, sociale læsearv.Særligt til forældre

Som forældre kan du støtte både egne og andres børn og unge i at blive glade, dygtige læsere på følgende 2 måder:

 • 1. Hjælp til egne børn:
  Så længe tiltag, skole og bibliotek ikke er indrettet og tilrettelagt mod at motivere til den store, indre læselyst, kan du med viden fra denne bog hjælpe dine egne børn og unge med at blive det.

 • 2. Hjælp andres børn:
  Læs bogen og bring emnet ”hvad er en dygtig læser og hvordan bliver man det?” op i relevante sammenhænge, som klasserådene eller skolebestyrelsen på dine børns skole. Du kan opfordre dine børns skole og bibliotek til at ændre undervisningen og organiseringen ud fra denne bog, giv bogen til dine børns dansklærere/bibliotekarer og/eller skoleledelse med mere.


Forstå motivet, som motiverer til stor, indre læselyst

Bogen er i 2 dele:

 • I del 1 er synsvinklen hos eleverne:
  Det skyldes, at man er nødt til først at forstå, hvorfor eleverne ikke bliver motiverede til den store, indre læselyst af de officielle tiltag, vi hidtil har set, i forhold til læsning, undervisningen og bibliotekets læsekultur.

  For når man forstår det, så ved man også, hvilke der skal til, for at de oplever læselyst og hvordan tiltagene, undervisningen og biblioteket skal udvikles, tilrettelægges og organiseres for netop at motivere til motivet - den dejlige, indre læselyst, som taler til alle de mange forskellige børn og unges hjerter.


 • I del 2 er synsvinklen hos fagfolkene i læsning, især dansklærerne: 
  Her italesætter jeg, at det også påvirker de faglige læsefolk som dansklærernes arbejdsforhold negativt, frustrerer og stresser, når de har som kerneopgave at gøre eleverne i deres klasse til gode læsere, og de ikke kan, fordi de mangler viden, faglig kompetence og ikke kan få hjælp nogen steder.

  Derfor er det også af største betydning for de faglige læsefolks arbejdsforhold og arbejdsglæde at få lært, hvordan man motiverer til læselyst.


Jeg vil indlede bogen med kapitel 1, hvor jeg kommer ind på, hvordan jeg har fået viden til denne bog, hvilken international, stor, anerkendt forskning, som denne bog udelukkende tager afsæt i, samt en uddybning af bogens struktur, indhold og definition af begreber.

Men først kommer del 2 af indledningen med en kort præsentation af forfatteren, mere om det motiverende læsemotiv og bogens svimlende perspektiv.
Klik her og læs del 2 af indledningen


Forudbestil bogen her senest 15.10.19 og spar 30 % 

 Tilbage til forsiden

[1] Cunningham & Stanovich, (1998). WHAT READING DOES FOR THE MIND. AMERICAN EDUCATOR /AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS