topfoto-00.jpg
topfoto-02.jpg
topfoto-04.jpg
topfoto-05.jpg
topfoto-06.jpg

Om Videncenteret Læselyst og Læseudvikling

Mit navn er Ingegerd Jenner Løth. Jeg er uddannet folkeskolelærer, skolebibliotekar og cand. pæd.  og har arbejdet med læselyst og læseudvikling siden 1994. og jeg har nu taget initiativ til dette videncenter. Det har jeg, fordi der mangler fokus på de 2 kerneværdier,  Læselyst og Læseudvikling, det vil sige læselyst til hyppigt at udvikle et højere læseniveau, som er vejen til dygtige og glade læsere! 

Jeg blev uddannet folkeskolelærer fra Aarhus Fællesseminarium i 1994 med linjefag i dansk og blev samme år ansat som dansklærer i 1. klasse. Der var desværre ikke læsebøger til min klasse på skolen, så jeg erfarede hurtigt, at læseniveauet på undervisningens fagbøger steg løbende, og at jeg manglede at kunne hæve eleverne op på et tilsvarende højt læseniveau og det gav eleverne læseproblemer. Jeg havde uddannet mig som dansklærer for at gøre en forskel for elevernes læseudvikling, så situationen frustrerede mig meget, og der var ingen hjælp at hente nogen steder. 

I 1994 udkom den internationale læseundersøgelse IEA1991. Den viste, at de danske elever på 3. årgang havde et katastrofalt lavt læseniveau. Det var altså ikke kun mig, som ikke kunne hæve elevernes læseniveau. Til gengæld viste den også, at 3. årgang på New Zealand havde et højt læseniveau. Jeg tog derfor til New Zealand i skoleåret 1997-98 for at lære, hvordan man løfter eleverne op til et højt læseniveau.

Jeg fik som dansklærer og i mit netværk som skolebibliotekar igangsat en new zealandsk inspireret læseundervisning på flere skoler i Danmark i de følgende 10 år og det resulterede i, at eleverne udviklede et højt læseniveau ifølge kommunale læsetests. Jeg erfarede samtidig (observerede i årevis egne og andres hele klasser i Danmark og på New Zealand samt læste artikler), at eleverne oplevede denne hyppigt stigende læseniveau-undervisning som gaming. Jeg var desuden klar over, at den var generelt motiverende for alle aldre, hvorfor den kunne udvikles til at gælde for alle klassetrin. 

Men jeg erfarede også, at det vigtigste for tiltag i nutidens Danmark var og er, at de er forskningsbaserede og akademiske, og ikke hvorvidt de virker i praksis. Mærkeligt nok! Derfor måtte jeg læse til cand. pæd. først, før jeg kunne søsætte min viden om, hvordan man motiverer til den store indre læselyst, som hyppigt løfter børn og unges læseniveau på alle klassetrin. 

Nu har jeg så endelig fået skrevet den forskningsbaserede bog Grundbogen om den store, indre læselyst og jeg håber af hele mit hjerte, at skolerne, bibliotekerne, undervisningsministeret og kommunerne er klar til at give Danmarks børn og unge den stærkt meningsfulde, motiverende undervisning og organisering, som kan gøre dem til både glade og dygtige læsere, som de så gerne vil være!  

Forudbestil Grundbogen om den store, indre læselyst

Tilbage til forsiden