topfoto-00.jpg
topfoto-02.jpg
topfoto-04.jpg
topfoto-05.jpg
topfoto-06.jpg

Om udvikleren bag 

Mit navn er Ingegerd Jenner Løth. 
Jeg blev uddannet folkeskolelærer fra Aarhus Fællesseminarium i 1994 med linjefag i dansk og blev samme år ansat som dansklærer i 1. klasse. Der var desværre ikke læsebøger til min klasse på skolen, så jeg erfarede hurtigt, at læseniveauet på undervisningens fagbøger steg løbende, og at jeg manglede at kunne hæve eleverne op på et tilsvarende højt læseniveau og det gav eleverne læseproblemer. Jeg havde uddannet mig som dansklærer for at gøre en forskel for elevernes læseudvikling, så situationen frustrerede mig meget, og der var ingen hjælp at hente nogen steder. 

I 1994 udkom den internationale læseundersøgelse IEA1991. Den viste, at de danske elever på 3. årgang havde et katastrofalt lavt læseniveau. Det var altså ikke kun mig, som ikke kunne hæve elevernes læseniveau. Til gengæld viste den også, at 3. årgang på New Zealand havde et højt læseniveau. Jeg tog derfor til New Zealand i skoleåret 1997-98 for at lære, hvordan man løfter eleverne op til et højt læseniveau. Jeg fik som dansklærer og i mit netværk som skolebibliotekar igangsat en new zealandsk inspireret læseundervisning på flere skoler i Danmark i de følgende 10 år og det resulterede i, at eleverne udviklede et højt læseniveau ifølge kommunale læsetests. Jeg erfarede samtidig, at eleverne oplevede denne hyppigt stigende i læseniveau-undervisning som gaming og jeg var klar over, at den var generelt motiverende for alle aldre, hvorfor den kunne udvikles til at gælde for alle klassetrin. 
Men da jeg erfarede, at det vigtigste for tiltag i nutidens Danmark var, at de er forskningsbaserede og akademiske, og ikke hvorvidt de virker i praksis (mærkeligt nok!), måtte jeg derfor læse til cand. pæd. først, før jeg kunne søsætte mine tiltag om, hvordan lærerne kan løfte elevernes læseniveau på alle klassetrin. Nu har jeg så endelig fået søsat min plan og jeg håber, at skolerne og kommunerne er klar? Eleverne fortjener den bedste undervisning, og det er den, når de både bliver glade og dygtige af den!

Min far stod i skammekrogen i de første 5 år af sit skoleliv, fordi han var dårlig til at læse. Min farfar fandt heldigvis en, som kunne lære ham at blive en god læser. Han endte derfor med alligevel både at blive student, tandlæge og at kunne læse 6 sprog. Men årene i skammekrogen satte dybe spor og fik konsekvenser for både ham og min familie. Jeg har således også fra ham erfaret, hvor vigtigt det er for elever, at de oplever sig som gode læsere i deres skoletid. Min far repræsenterer samtidig de mange elever, som får for lavt et læseniveau og store læseproblemer - af skolens undervisning, men som kan udvikle et højt læseniveau. Det var derfor også et chok for mig, at jeg endte med at påføre elever læseproblemer af min undervisning. Det var på ingen måde tilfredsstillende og modsat mit mål med at uddanne mig til lærer og jeg havde ikke forventet at det ville ske. For min erfaring var, at jeg plejede at kunne blive god til det jeg lavede, men jeg oplevede mig i stedet dårlig, selv om jeg havde linjefag i dansk og gjorde mit bedste. Men det er jo klart, jeg manglede jo at lære det vigtigste af alt omkring læsning: Hvordan løfter jeg hyppigt den enkelte elevs læseniveau? 

Tilbage til forsiden