topfoto-00.jpg
topfoto-02.jpg
topfoto-04.jpg
topfoto-05.jpg
topfoto-06.jpg

Undervisningsministeriets tiltag

Det er Undervisningsministeriet, som har det overordnede ansvar for skolerne og de har taget en del initiativer siden 00-erne, for at eleverne kan blive dygtige læsere på 9. klassetrin, som i mange år har været det politiske mål med skolen, og nu at de skal blive så dygtige, som de kan. 
Men ingen af dem har fokus på hyppigt at løfte den enkeltes læseniveau. Derfor forbliver, stagnerer eleverne på deres læseniveau og bliver altså ikke dygtigere læsere af dem. Her kommer eksempler på de initiativer, som ministeriet har taget: 
Fælles mål, som ikke handler om elevers læseniveau
Faglig læsning, som har til formål at få elever, som har læseproblemer, fordi de har udviklet et for lavt læseniveau, til alligvel at kunne få ny viden ud af undervisningens fagbøger, som har et for højt læseniveau i forhold til elevens læseniveau.
Opkvalificering af èn dansklærer til læsevejleder på hver skole med især uddannelse i faglig læsning. 
Den nye folkeskolereform fra 2014, som blandt andet har fokus på en længere skoledag, daglig bevægelse, lektiecafe`og indeholdt også læringsmålstyret undervisning.
- Men elever bliver ikke meget bedre læsere af at bevæge sig og en længere skoledag, hvis lærerne ikke kan løfte dem op på et højere niveau. For det er det, som gør dem til bedre læsere!  

Tilbage til forsiden

Se planen for, hvordan skolen snart kan komme igang med at løfte elevernes læseniveau på alle årgange.