topfoto-00.jpg
topfoto-02.jpg
topfoto-04.jpg
topfoto-05.jpg
topfoto-06.jpg

Planen, som kan igangsætte, at skolerne og deres dansklærere endelig kan løfte hele klassen op på et højt læseniveaualle klassetrin

Planen består af 2 dele: 

Del 1: Dagskurset: Hvilken undervisning skaber læseproblemer og hindrer eleverne i at udvikle et højt læseniveau og dermed blive glade, dygtige læsere?
Målgruppe: Skolens ledelse og ansvarlige for skolens læseudvikling

"Vi kan ikke løse vores problemer med den samme tankegang som skabte dem".  Einstein
Derfor skal vi på dette kursus forstå, hvad som skaber læseproblemer i undervisningen og hindrer eleverne i at blive glade, dygtige læsere. For når vi forstår det, så ved vi også, hvordan vi kan ændre undervisningen fra at mange får læseproblemer og bliver hindrede i at blive glade, dygtige læsere af undervisningen til at de fleste elever i grundskolen i stedet bliver motiverede til den store, indre læselyst, der giver glade, dygtige læsere af skolens undervisning.
Kurset tager afsæt i den praksis, som skaber læseproblemer samt forskning af Marie Clay, Vygotsky og i flowteorien.  

Kursus del 1 kommer også ind på, hvad definitionen på en "dygtig læser" er i praksis, som er et begreb, som ikke tydeligt er blevet defineret. Når man kender den definition, så ved man også en del om, hvordan man målrettet sætter ind på, at den enkelte elev bliver det.

Del 2: Danmarks billigste, mest ambitiøse og meget overskuelige efteruddannelse, som kan påbegyndes på lærerens dag, 5.10.2019: Lær didaktikken, som forebygger læseproblemer og i stedet løfter eleverne op til glade, dygtige læsere.
Målgruppe i skoleudviklingsprojektet: Alle skolens dansklærere, skolebibliotekarer, læsevejledere og gerne mindst en fra skoleledelsen tilmeldes på en gang. Det koster 200 kr. pr. person. Man behøver ikke at have taget del 1, for at deltage i del 2. 

Del 2 kommer ind på de samme punkter som i del 1, men der kommer mere didaktik om, hvordan man i praksis tilrettelægger den undervisning, der motiverer til den store, indre læselyst, der giver dygtige, glade læsere. Jeg kommer også ind på, hvordan man kan aflæse om en elev er motiveret og hvordan man kan justere på undervisningen, så eleven går fra ikke at være motiveret til at blive motiveret til at læse for at blive en bedre læser. 

Del 2 handler rent didaktisk om, hvad er det didaktiske indhold, som motiverer til stor, indre læselyst, for at blive en glad, dygtig læser, hvorfor motiverer dette didaktiske indhold til netop den læselyst og hvordan tilrettelægger man en sådan motiverende undervisning i praksis? 

Når man er færdig med del 2 har alle skolens dansklærere, skolebibliotekarer og læsevejledere en god basisviden om, hvordan man kan igangsætte forandringsprocessen : At mange elever får læseproblemer og bliver hindrede i at blive glade, dygtige læsere af undervisningen til at skolen kan forebygge læseproblemer og den enkelte elev på alle klassetrin kan blive en glad, dygtig læser. 

Efteruddannelsen består af 4 segmenter og tager afsæt i bogen Den store, indre læselyst, der giver glade, dygtige læsere".
a. 3 korte videoer à 5-10 min. varighed. 
b. Den kommende, forskningsbaserede bog, som kun udgives på dette kursus og har titlen: Den store, indre læselyst, der giver glade, dygtige læsere. Denne viden om læselyst har manglet i mange år og er således ganske unik. 
c. 2 online lektioner tilrettelagt som webinarer. 
d. Online netværk, hvor man støtter og hjælper hinanden med at komme igang med forandringsprocessen i praksis og videregiver erfaringer. 

Tilmeld hurtigst og nemmest del 2 her: http://eepurl.com/c2bTZL

 Læs mere om planens del 1 her, samt pris og tilmelding. 
Læs mere om planens del 2 her, samt pris og tilmelding.

Tilmeld del 1, del 2 og nyhedsbrev her